I Norge er vi godt vernet som forbrukere gjennom forbrukerretten som er ufravikelig gjennom forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon reguleres i forbrukerkjøpsloven §27 der du som kjøper av tingen må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget en feil eller burde ha oppdaget den. Da skal du ta kontakt med selgeren for å gi beskjed om mangelen, altså reklamere på produktet. Selve fristen for å reklamere skal aldri være kortere enn to måneder fra da du som forbruker oppdaget mangelen. Videre må reklamasjon senest skje to år etter at du overtok tingen, med mindre tingen er ment til å vare betydelig lenger enn to år, da er fristen fem år. I noen tilfeller fremgår det av avtalen mellom deg og selgeren en garanti, noe som betyr at dersom garantien er satt lenger ut ifra avtalen vil du kunne reklamere på produktet i lenger tid. Husk at du må reklamere i tide, hvis ikke vil du miste retten til å gjøre mangel på tingen gjeldende.