Lovverket sidestiller dessverre ikke ektefeller og samboere. Det vil si at dersom dere har planer om å bli samboere, eventuelt allerede er det, bør dere skrive en samboerkontrakt for å sikre deres og barnas rettigheter i forhold til arv og mer. Det finnes ingen alminnelig samboerlov, men noen områder er særskilt for samboere. En samboeravtale mellom to personer vil gjøre at dere får et ryddigere økonomisk forhold så lenge forholdet varer og ved et eventuelt brudd.

Samboerkontrakt bør inngås så fort man begynner å involvere seg i samme bolig, bil og annen eiendom av store verdier. Det samme gjelder om man skal ta opp større lån sammen eller har barn sammen. En gyldig samboerkontrakt har ingen formelle krav, men bør inngås skriftlig og gjerne ha en tredje part som vitne. Problemer som kan oppstå er at kontrakten ikke er tilstrekkelig utfylt, altså ufullstendig eller uklar. Derfor bør man få hjelp til en samboerkontrakt, selv om det finnes mange gratis samboerkontrakter på nettet. Bistand og hjelp til samboerkontrakt koster rundt 2000 til 5000 kroner, og er absolutt verdt å investere.