Arbeidsrett – dine rettigheter i jobb

Vet du hva du har krav på fra arbeidsplassen din? Det burde du for å sikre at du ikke blir utnyttet og får den betalingen du har krav på. Dine rettigheter i jobb blir regulert av arbeidsmiljøloven som skal verne om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Du skal...

Få hjelp til en samboerkontrakt

Lovverket sidestiller dessverre ikke ektefeller og samboere. Det vil si at dersom dere har planer om å bli samboere, eventuelt allerede er det, bør dere skrive en samboerkontrakt for å sikre deres og barnas rettigheter i forhold til arv og mer. Det finnes ingen...