Arbeidsrett – dine rettigheter i jobb

Vet du hva du har krav på fra arbeidsplassen din? Det burde du for å sikre at du ikke blir utnyttet og får den betalingen du har krav på. Dine rettigheter i jobb blir regulert av arbeidsmiljøloven som skal verne om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Du skal...