Reklamasjon og forbrukerrett

I Norge er vi godt vernet som forbrukere gjennom forbrukerretten som er ufravikelig gjennom forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon reguleres i forbrukerkjøpsloven §27 der du som kjøper av tingen må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget en feil eller burde ha...