Advokat Oslo

Når en konflikt når høyder og sterke følelser blir involvert, kan det være vanskelig å være nøytral. Da er det lurt å få råd og hjelp av en advokat. Slik finner du best advokat for din sak – kjapt og enkelt.

Finn riktig advokat

Det er mange advokater å velge mellom i Oslo. Det kan være både overveldende og tidkrevende. Slik finner du den advokaten som hjelper deg på best mulig måte – kjapt og enkelt.

Advokat Oslo

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Om Oslo

Oslo er som alle vet Norges hovedstad og med tett opp mot 700 000 innbyggere er det også regnet som landets største by. Det betyr også et stort behov for advokater, av flere grunner. Selvfølgelig betyr det et større behov for advokater når man har så mange mennesker på et sted. Men det som også er verdt å huske på er at det er mange bedrifter og offentlige etater som har sitt hovedsete i nettopp Oslo. Her har man også Stortinget, med de muligheter det presenterer for landets lobbyister som gjerne også er advokater. Høyesterett og Borgarting Lagmannsrett ligger også i samme området som Oslo Tinghus. Fordelen med at det er så mange advokater i Oslo, er at man kan finne advokater i alle prisklasser.

Advokat Oslo

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokat Stavanger

Finn beste advokat i Stavanger

Advokat Bodø

Finn beste advokat i Bodø

advokat Fredrikstad

Finn beste advokat i fredrikstad

Advokat Oslo

Mange av oss vil komme i situasjoner før eller siden i livet, hvor det er nødvendig å benytte seg av tjenestene til en advokat. Men hvilke tjenester kan faktisk en advokat tilby og er det nødvendig at det blir en så dyr opplevelse? 

Våre liv er uforutsigbare og vi kan alle ende opp i problemer der man trenger juridisk bistand. Det kan være noe så enkelt som en nabokrangel om et tre som hindrer utsikten, et arveoppgjør eller du kan ha vært utsatt for en kriminell handling og trenger advokat som kan tale din sak i retten. Det kan også være at du blir anklaget for å ha begått kriminelle handlinger og da trenger du en advokat som kan forsvare deg når saken kommer til rettsapparatet.

Hva er egentlig en advokat?

Selve tittelen advokat er beskyttet og det finnes en del kriterier man må oppfylle om man skal kunne bruke selve tittelen. For eksempel må man som advokat ha bestått juridisk embetseksamen og ha fått en advokatbevilling som gjør at man kan bistå en klient med juridiske tjenester. Man kan da yte bistand gjennom rådgivning og ved å representere klienten ovenfor domstoler, andre offentlige myndigheter og i saker mot andre private parter. Hvem som kan fungere som advokat bestemmes av norske lover og forskrifter hvor det spesifiseres hvilke krav som stilles og hvilke plikter vedkommende har. For å få advokatbevilling må han være over 20 år og ha bestått juridisk embetseksamen. Man må ha fått godkjent 2 år med fulltids praksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig. Det kan også telle om man har 2 års praksis som universitetslærer i rettsvitenskap. Man må også ha fullført Advokatkurset som arrangeres ved Juristenes utdanningssenter. Dette er et kurs som går over 46 timer og avsluttes med en advokateksamen. Selvfølgelig er det også forventet at man har plettfri vandel som kan dokumenteres med politiattest.

Når trenger du advokat?

Ja, det er et godt spørsmål. Når trenger man egentlig en advokat? Det korte svaret på det er at når man er i en konflikt som er sentrert rundt juridiske spørsmål, så kan det lønne seg å ha en advokat. Noen ting kan man jo selvfølgelig håndtere selv med å henvise motparten til det korrekte lovverket. Men når konfliktene når høyder der det er vanskelig å holde seg nøytral og sterke følelser blir involvert, så kan det være greit å ha en advokat som en nøytral part som gir deg råd om hvordan du best kan håndtere situasjonen ut fra det juridiske. Ta gjerne kontakt med en advokat du tror at kan hjelpe deg og hør om du har en sak som vedkommende kan være interessert i å ta. Om vedkommende tror at det er en sak det ikke er juridisk hold i, så kan det være greit å løse saken gjennom andre instanser som for eksempel konfliktrådet. Her kan du velge å ha med advokat for å sikre at dine interesser blir tatt vare på så langt som mulig, eller du kan ta det selv. Det handler gjerne også litt om økonomi oppi det hele. I noen tilfeller kan du være nødt til å betale advokatutgiftene selv, og det kan bli en kostbar affære.

Finn beste advokat i Oslo

Ved å få tilbud fra flere advokater i Oslo, kan du enkelt sammenligne kompetanse, erfaring og pris. Dermed er du et skritt nærmere å finne den beste blant dem!

Finn advokat

Det å finne en advokat kan noen ganger være vanskelig. For det første kan det være noen geografiske begrensninger som sier noe om utvalget av advokater på et sted. Oslo har for eksempel et stort utvalg av advokater innenfor de fleste områder, mens det trenger ikke nødvendigvis være sånn om man bor i utkanten av Norge. Noen advokater kan selvfølgelig være villige til å ta lengre reisevei om ikke du selv har mulighet til dette, dette er informasjon du får ved å kontakte det byrået som du ønsker å benytte. Når du skal finne en advokat så må du gjøre research i forkant. Først må du vurdere hva slags sak det er du har og hvilke områder i jussen den kommer innunder. Det kan nemlig lønne seg å finne advokater som er spesialisert på akkurat det området. De vil ha større kunnskap om lovene på området og deres anvendelighet enn en advokat med generelt fokus på juss. Handler det for eksempel om barn, er det en fordel med en advokat spesialisert innenfor barnerett. Når det kommer til strafferett vil advokatene gjerne ha spesialisert seg på spesielle områder innenfor strafferetten. Dette er et stort område som favner all form for kriminell aktivitet. Er du siktet eller tiltalt for noe som har med hvitvasking å gjøre, bør du ha en advokat som har god peiling på lovverket rundt økonomisk kriminalitet, slik at advokaten kan gi deg best mulig juridisk råd. De fleste advokatselskap har kontaktskjema på sine nettsider slik at du kan ta kontakt om du har spørsmål om hvorvidt de kan være behjelpelige med nettopp din sak. Det kan lønne seg å spørre om pris og hvorvidt det er muligheter for noen form for fri rettshjelp. På den måten kan du sjekke flere steder før du bestemmer deg for å bruke et bestemt byrå. For ja, det kan være greit å benytte seg av et byrå og ikke en selvstendig advokat. Den selvstendige advokaten har ikke nødvendigvis et stort apparat rundt seg som kan ta over om noe skulle skje, det har et byrå med flere advokater.

Advokat

I første omgang kal advokaten vurdere saker som klienter kommer med, for å se hva som kan gjøres og så gi råd om hvordan de forskjellige sakene kan følges opp. Klientene kan være alt fra offentlige etater, store og små bedrifter, internasjonale selskap eller privatpersoner. Det finnes også mange måter å jobbe som advokat. Større bedrifter har gjerne en bedriftsadvokat. Da forholder du deg til alt juridisk som har med bedriften å gjøre. Du er da ansatt i bedriften du jobber for. Større organisasjoner har i noen tilfeller også sin egen organisasjonsadvokat som håndterer alt det juridiske i organisasjonen.

Det finnes også mange advokater som jobber i det offentlige, da som for eksempel politiadvokat, statsadvokat eller riksadvokat. I disse tilfellene representerer advokaten staten og forsvarer statens interesser. En advokat som jobber som kommuneadvokat er ansatt for å forsvare kommunens interesser. Advokatene som jobber spesifikt med strafferett er gjerne forsvarsadvokater eller bistandsadvokater. Mange advokater har også tatt videreutdanning i advokatmegling, hvilket betyr at de kan fungere som meklere på vegne av en part eller mellom to parter.

De fleste konflikter trenger ikke nødvendigvis å havne i rettssalen, man kan komme langt med god mekling før det kommer så langt. Det er her advokatens mange oppgaver kommer inn. Noe av det kanskje viktigste de gjør er å gi råd om hva man som klient kan og ikke kan gjøre i gitte situasjoner. Som menneske kan vi komme opp i situasjoner som engasjerer oss så veldig at vi kan risikere å tråkke over grenser, da er det greit med en sparrepartner som kan si hvor grensene går mellom lovlig og ikke lovlige handlinger. Er man i en konflikt med en part, så kan noen gang følelsene ta overhånd, spesielt om det er en veldig personlig grunn til konflikten. Da kan det være nødvendig med en nøytral part som kan tale ut i fra lovverket og ikke dine følelser. Det kan også være så at du rett og slett ikke har tid og krefter til å ta det selv, men at konflikten må håndteres på et eller annet vis. Da kan advokaten også føre meklingen for deg. De kan også utføre juridiske dokumenter som for eksempel juridisk bindende avtaler og kontrakter. Advokater kan også føre din sak om det blir sivil rettssak ut av det.

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokatioslo.no

Arbeidsrett – dine rettigheter i jobb

Vet du hva du har krav på fra arbeidsplassen din? Det burde du for å sikre at du ikke blir utnyttet og får den betalingen du har krav på. Dine rettigheter i jobb blir regulert av arbeidsmiljøloven som skal verne om arbeidsmiljø, arbeidstid og...

les mer

Få hjelp til en samboerkontrakt

Lovverket sidestiller dessverre ikke ektefeller og samboere. Det vil si at dersom dere har planer om å bli samboere, eventuelt allerede er det, bør dere skrive en samboerkontrakt for å sikre deres og barnas rettigheter i forhold til arv og mer. Det finnes...

les mer

Reklamasjon og forbrukerrett

I Norge er vi godt vernet som forbrukere gjennom forbrukerretten som er ufravikelig gjennom forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon reguleres i forbrukerkjøpsloven §27 der du som kjøper av tingen må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget en feil...

les mer